Algemene Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMEEN:

Alle bestellingen en leveringen zijn onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn in geen geval tegenstelbaar aan Evy's Balloon Gifts wiens algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in alle gevallen uitdrukkelijk voorrang hebben.

GEBRUIKERSOVEREENKOMST:

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Evy's Balloon Gifts opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden. Een geldige overeenkomst ontstaat tussen jou en Evy's Balloon Gifts wanneer Evy's Balloon Gifts van jou een bevestiging ontvangt van een door jou gemaakte bestelling op haar website. Evy's Balloon Gifts heeft het recht een bestelling te weigeren indien deze niet overeen komen met de werkelijkheid zoals: grote orders of bestellingen gemaakt door minderjarigen, problemen bij vorige orders of bestelprocedures die onvolledig werden uitgevoerd.

PRIJZEN:

Voor elke bestelling die je maakt op Evy's Balloon Gifts gelden die prijzen die op die dag vermeld staan. Alle prijzen vermeld op deze website zijn in EURO en inclusief 21% BTW. Gedurende de periode van de aanbieding worden de prijzen niet verhoogd. Het kan echter wel gebeuren indien wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of wanneer de fabrikant van het product tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Onze website wordt dagelijks gecontroleerd. Indien er zich echter druk- en zetfouten voordoen, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij aflevering worden voor de vervoerskosten van de artikelen kosten aangerekend, zie leveringsinfo op deze website.

BETALINGEN:

Na bevestiging van je bestelling krijg je een rekening van mij toegestuurd.  Voor de datum van  levering/afhaling moet deze  voldaan worden via overschrijving.  Dit kan ook cash of met payconiq de dag van levering/afhaling van je bestelling.   Levering/afhaling van je bestelling kan niet doorgaan zonder betaling.

AFZIEN VAN DE BESTELLING:

Bestellingen kunnen gratis geannuleerd worden tot 1 week voor de afgesproken afleverdatum, tenzij anders vermeld op de bestelbon. Bij annulering wegens onvoorziene omstandigheden, 1 dag op voorhand of op de dag van levering, zal er 60 % van het totaalbedrag van de bestelbon worden aangerekend.

WAARBORGEN CONSTRUCTIES:

Alle constructiemateriaal voor bogen en pillaren zijn en blijven steeds eigendom van Evy's Balloon Gifts. Bij beschadiging/niet terug brengen of diefstal zal een bedrag van 50€ per constructie worden aangerekend.  

SCHADE OF ONGEVALLEN:

Evy's Balloon Gifts kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien er schade of ongevallen gebeuren door middel van constructies die eigendom zijn van Evy's Balloon Gifts.

GARANTIE:

De ballonnen en ontwerpen van Evy's Balloon Gifts worden steeds ruim op voorhand gecontroleerd op fabricagefouten. Fouten komen eruit na een 15 tal minuten van het verwerken van de ballon. Evy's Balloon Gifts is niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruikt door de klant. Scherpe voorwerpen, hardhandig gebruik, hier zijn ballonnen niet tegen bestand. Ballonnen zijn ook zeer gevoelig aan de weersomstandigheden.  Hoge of zeer lage temperaturen, zon, regen, wind.... Ze hebben allemaal invloed op de levensduur van een creatie.  Ballonnen beginnen van de moment dat ze opgeblazen zijn aan een oxidatie proces, dit wil zeggen dat ze dof worden.  Zet nooit een ballon aan een raam waar de zon fel kan opstaan!  Bij keuze om zelf af te halen is het kan Evy's Balloon Gifts niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging tijdens vervoer.  Van de moment de goederen zijn afgehaald, ligt de verantwoordelijkheid bij de klant.  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Evy's Balloon Gifts ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Evy's Balloon Gifts gehouden is tot enige schadevergoeding.
Indien de door ons aangeboden producten door de koper verkeerd gebruikt werden of op een onverantwoorde manier dan kan Evy's Balloon Gifts niet aansprakelijk gesteld worden. Ook niet wanneer het materiële of lichamelijke schade aan derden heeft veroorzaakt door een foutief en/of onwettig gebruik van de producten. Voor de beslechting van eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout(België) bevoegd.

Opgemaakt te Westerlo op 1/1/2020